Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dhcd

Department of Housing and Community Development
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DHCD services for Vietnamese speakers.


Cơ quan: Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) là tạo ra và duy trì cơ hội về nhà ở giá rẻ, phát triển kinh tế và hồi sinh các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức tại thủ đô Washington DC.

Các chương trình cốt lõi/Giới thiệu các Phòng Ban

Phòng Tài chính - Tạo lập và bảo quản các đơn vị nhà ở giá rẻ là rất quan trọng cho DHCD, do đó, kinh phí để xây dựng các căn nhà cho thuê, bán hoặc xây dựng các cơ sở sinh hoạt cộng đồng nhằm phục vụ người dân DC đều được thực hiện qua Phòng Tài chính và qua Thủ tục Duyệt xét Hàng năm (RFP) của phòng này.

Sở hữu nhà và Bảo vệ quyền làm chủ nhà - Thông qua các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO), DHCD cung cấp các dịch vụ như tư vấn nhà ở, ngăn tịch thu nhà, xác định và kiểm soát các rủi ro có chất chì trong sơn, hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nhỏ, và giúp đỡ sửa sang mặt tiền. DHCD cũng giúp đỡ mua nhà và bảo vệ quyền làm chủ nhà cho người mua nhà lần đầu, các hộ gia đình có thu nhập vừa và thấp, và công nhân viên thành phố, thông qua nhiều chương trình khác nhau: Chương trình Giúp đỡ Mua Nhà (HPAP) dành cho tất cả cư dân DC; Chương trình Giúp đỡ Nhà ở (EHAP) dành cho công chức DC và Chương trình Nhà ở (NEAHP) dành cho đoàn viên các công đoàn bằng cách cấp một món tiền để sử dụng vào việc mua của một căn nhà để ở tại DC. Để duy trì quyền sở hữu nhà, DHCD có các nguồn lực phục hồi dưới dạng tài trợ và cho vay nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe, an toàn, và vi phạm luật xây dựng.

Quy định Nhà ở và Chung cư – Phòng này bao gồm các chủ đề như Đơn vị Nhà ở Giá phải chăng (ADU), Chuyển đổi và bán Chung cư hoặc Co-op, Thanh tra Nhà ở, Trung tâm Tìm nhà, Phân vùng (IZ), Kiểm soát dịch vụ thuê nhà, và Ủy ban đặc trách Thuê nhà.

Các dịch vụ:

Tài trợ để xây dựng các cơ sở cộng đồng

Phòng Tài chính của DHCD cấp kinh phí để hỗ trợ phát triển các cơ sở cộng đồng và thương mại nào phục vụ các khu phố DC. Các cơ sở này bao gồm các tòa nhà dùng cho sinh hoạt cộng đồng, trạm y tế, trung tâm giữ trẻ ban ngày và các trung tâm vui chơi giải trí. Kinh phí có sẵn cho các tổ chức phi lợi nhuận và các nhà xây dựng nhà ở với giá rẻ thông qua thủ tục RFP.

Giúp đỡ người ở thuê có cơ hội mua nhà – DHCD hỗ trợ cho các nhóm người thuê nhà có thể bơ vơ vì khu appartment họ đang ở bán cho người khác. DHCD cũng hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nhóm người thuê nhà đang định mua lại khu apartment đang ở để chuyển thành co-op hoặc condo. DHCD cũng cung cấp miễn phí các dịch vụ chuyên ngành tổ chức và phát triển cho các nhóm người thuê nhà đang định mua lại khu apartment đang ở để chuyển thành co-op hoặc condo. Dịch vụ có thể bao gồm việc tổ chức  các hiệp hội người thuê nhà, chuẩn bị các giấy tờ pháp lý, và giúp nạp đơn vay tiền.

Chuyển đổi và Mua bán Condo và Co-op

Thông qua Đạo luật Chuyển đổi (luật năm 1980 về Chuyển đổi và Bán nhà đang cho Thuê), cư dân DC có “quyền ưu tiên để mua” đơn vị gia cư mình đang ở, quyền "ưu tiên từ chối"; quyền “được nhận thông báo bán nhà”; quyền được nhận thông báo "chuyển giao và chuyển đổi chung cư thành co-op hoặc condo”. Luật chung cư (luật năm 1976 về Kỹ thuật và Làm rõ nghĩa Condo đã được Sửa đổi) quy định thành lập chung cư và đăng ký các đơn vị chung cư trước khi người phát triển nhà đất rao bán cho người muốn mua, kể cả Chương trình Bảo hành Nhà cửa có Khuyết điểm.

Chương trình Hỗ trợ Thanh toán Tiền nhà

Người thuê nhà có thể được hỗ trợ tài chính nếu họ bơ vơ vì chung cư của họ chuyển đổi thành condo hoặc co-op. Điều kiện hỗ trợ của người thuê nhà có thể xem ở đây: Điều kiện.

Thanh Tra về Cung cấp Nhà ở - Thanh Tra về Cung cấp Nhà ở (HPO) giúp các nhà cung cấp nhà ở (chủ nhà) loại nhỏ hiểu rõ hơn các luật nhà ở tại DC. HPO sẽ giải thích các thông báo Quản lý Nhà ở, các kiến nghị và các mẫu văn bản khác, giáo dục và giải thích, lắng nghe ý kiến , khiếu nại, thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật về kiểm soát nhà cho thuê, cơ hội mua nhà của người ở thuê, quy trình bán nhà và chuyển đổi; cung cấp thông tin về quan hệ giữa chủ nhà và người thuê, và hướng chủ nhà loại nhỏ đến gặp bên thích hợp. HPO không tư vấn pháp lý và thông tin với HPO sẽ được công khai. Tuy nhiên, các chủ nhà loại nhỏ có thể liên hệ với HPO một cách ẩn danh.

Trung tâm Tài nguyên nhà ở - Nằm trên tầng trệt tại 1800 Martin Luther King, Jr Avenue, SE, Washington, DC 20020, trung tâm cung cấp thông tin cho người thuê nhà và chủ nhà về các chương trình và dịch vụ của cơ quan. Có thể tiếp xúc với trung tâm qua điện thoại số (202) 442-9505  mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:30-03:30. Ngoài ra, người dân có thể truy cập DCHousingSearch.org từ Trung tâm Tài nguyện nhà ở của DHCD. DCHousingSearch.org là một dịch vụ MIỄN PHÍ cung cấp thông tin về các cơ hội nhà ở trong DC.

Ủy ban về Nhà cho thuê

DHCD phục vụ cư dân thông qua việc thi hành Luật năm 1985 đã được sửa đổi về Nhà cho thuê, để bảo toàn và tăng số lượng nhà ở giá rẻ có chất lượng. Ủy ban về Nhà cho thuê là cơ quan bán-tư pháp độc lập, có nhiệm vụ thực thi Luật này. Họ có trách nhiệm ban hành, sửa đổi, hủy bỏ các quy định được đưa ra để thực thi Luật này, họ chứng nhận và công bố việc điều chỉnh hàng năm áp dụng chung cho tiền thuê nhà và / hoặc mức trần thuê nhà, sự điều chỉnh đó được dựa trên những thay đổi hàng năm (nếu có) trong Chỉ số giá tiêu dùng của khu vực áp dụng, trong đó có DC; và quyết định các kháng cáo nạp cho Ủy ban do Nhà quản lý Thuê nhà và Văn Phòng Điều Trần Hành Chánh (OAH) thay mặt cho chủ nhà hoặc người dân có liên quan khác. Ủy ban về Nhà cho thuê nằm tại 441 4th Street NW, Suite 1140B North, điện thoại số (202) 442-8949.

Chương trình Quy hoạch Nhà ở Giá cả phải chăng  - buộc các dự án mới phát triển gia cư có trên 10 đơn vị, và các dự án phát triển trên  50 phần trăm một tòa nhà hiện có hoặc có trên 10 đơn vị phải dành ra một tỷ lệ mặt bằng nhà ở giá cả phải chăng để được hưởng chế độ ưu đãi. Chương trình Quy hoạch giúp các hộ có thu nhập thấp hoặc trung bình có cơ hội để thuê hoặc làm chủ một đơn vị nhà ở giá rẻ ở DC. Muốn tham gia, các hộ gia đình phải đăng ký trên trang web về nhà ở giá cả phải chăng của DHCD để xác định đủ điều kiện. Mỗi người tham gia phải hoàn tất một khóa tư vấn về nhà ở do một tổ chức dựa trên cộng đồng được chứng nhận cung cấp. Sau khi hoàn tất các yêu cầu đăng ký, hộ gia đình đủ điều kiện sẽ được tham gia cuộc xổ số về nhà ở. Ưu tiên sẽ được trao cho người đăng ký cư trú và làm việc ở DC.

Kiểm soát về Thuê nhà

Luật năm 1985 đã được sửa đổi về Nhà cho thuê,  (gọi tắt là Luật), là luật kiểm soát áp dụng cho tất cả các nhà cho thuê tại DC và bảo vệ người thuê chống lại chuyện trục xuất. Luật cũng nhằm ổn định việc cho thuê, áp dụng cho tất cả các  đơn vị nhà cho thuê. Tất cả các đơn vị cho thuê phải đăng ký với DHCD với tư cách là đối tượng chịu sự kiểm soát hoặc miễn kiểm soát. Đối với các đơn vị không đăng ký, việc kiểm soát sẽ được tự động áp dụng. Miễn kiểm soát thuê là những đơn vị được chính quyền liên bang hoặc DC trợ cấp, được xây sau năm 1975, thuộc sở hữu của một người tự nhiên (có nghĩa là không phải một công ty), làm chủ không quá bốn đơn vị cho thuê trong DC, và hoặc là bỏ trống khi Đạo luật có hiệu lực.

Phục hồi Nhà ở - DHCD cung cấp một số chương trình hỗ trợ cho chủ căn nhà biệt lập đủ điều kiện để sửa chữa những gì cần thiết, giúp căn nhà đạt tiêu chuẩn về nhà ở của DC. DHCD có các khoản vay và khoản trợ cấp tối đa có thể lên đến $75,000 để sửa chữa nhà. Kinh phí này giúp giải quyết các vi phạm luật xây dựng của DC, các mối đe dọa đến sức khỏe và an toàn, sửa chữa hoặc thay thế mái nhà. Thông qua chương trình này, DHCD cũng hỗ trợ các chủ nhà lớn tuổi sửa nhà để có thể ra vào dễ dàng. DHCD cũng tài trợ đến $17,500 cho mỗi đơn vị nhà của các chủ nhà và chủ đầu tư đủ điều kiện đang sở hữu các căn nhà xây trước năm 1978 sử dụng loại sơn có chì đã bị xuống cấp để cho những đơn vị nhà ở này an toàn về chất chì. Chương trình này cũng giúp kiểm tra để xác định xem trong nhà có sơn chì đã bị xuống cấp hay không. Muốn đủ điều kiện nhận giúp đỡ, chủ nhà hoặc người thuê nhà phải có thu nhập thấp hoặc trung bình. Bên trong bất động sản có một trẻ dưới 6 tuổi đang sống, hoặc nếu là nhà cho thuê, nhà này phải sẵn lòng cho các gia đình có trẻ dưới 6 tuổi thuê. Đơn vị nhà ở có phụ nữ mang thai cũng có thể đủ điều kiện để được hỗ trợ.

Chương trình sở hữu nhà – Các chương trình sở hữu nhà của DC hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình có thu nhập từ thấp đến trung bình, công chức thành phố  để mua căn nhà đầu tiên. Chương trình Giúp đỡ Mua nhà (HPAP) cho vay không lãi suất và hỗ trợ chi phí làm giấy tờ cho các ứng viên đủ điều kiện, nhằm giúp các ứng viên có cơ hội mua nhà, condo hoặc căn hộ chung cư. Số tiền vay được dựa trên thu nhập gia đình, số người trong hộ, và số lượng tài sản mà mỗi ứng viên phải có để mua nhà. Các khoản cho vay phụ thuộc vào các chủ nợ tư nhân nắm khoản thế chấp đầu tiên. Ứng viên đủ điều kiện có thể nhận được tối đa là $40,000 hỗ trợ tài chính còn thiếu và thêm $4,000 hỗ trợ chi phí giấy tờ. Các khoản vay lãi suất 0% của HPAP được áp dụng trong năm năm đầu tiên, và được thanh toán trong vòng 40 năm.

Tư vấn Nhà cửa - Thông qua mạng lưới các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO), DHCD có dịch vụ tư vấn và đào tạo cho người thuê nhà, chủ nhà tiềm năng, và chủ nhà hiện tại. Các đề tài bao gồm phòng chống tịch thu nhà, quản lý tín dụng cá nhân, cách nạp đơn xin hỗ trợ, quản lý quá trình mua nhà, đào tạo chủ nhà, đi tìm căn hộ, và các dịch vụ khác hỗ trợ người có nhu cầu nhà ở. Cũng có dịch vụ hỗ trợ người thuê nhà hiểu thêm quyền lợi và trách nhiệm của mình, bao gồm các vấn đề như có thể phải dời cư, tư vấn về thuê nhà/đuổi nhà và quản lý căn hộ đang có. Các buổi học diễn ra thường xuyên trong suốt tháng. Có thể tư vấn riêng từng người nếu có hẹn trước.

Giúp đỡ chống bị tịch thu nhà - DHCD, thông qua một mạng lưới các tổ chức dựa vào cộng đồng tại DC, có dịch vụ tư vấn cho các chủ nhà chậm trễ thanh toán tiền nhà, hoặc những người có thể bị tịch thu nhà. DHCD cũng cung cấp thông tin về cách tránh bị lừa đảo bị tịch thu nhà và các quyền của người thuê nhà trong quá trình tịch thu nhà.

Hồi sinh Khu phố - Một trong những nhiệm vụ cốt lõi của DHCD là hồi sinh các khu phố. Chúng tôi có nhiều chương trình ổn định và hồi sinh các khu phố.

Giúp đỡ Kỹ thuật cho các Doanh nghiệp nhỏ

Thông qua một mạng lưới các tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng, DHCD hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và bán lẻ trong các khu vực thương mại đủ điều kiện thuộc DC. Hỗ trợ có thể dưới hình thức một gói cho vay loại nhỏ, lập kế hoạch kinh doanh, đào tạo kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật kinh doanh từng người một, hỗ trợ khai thuế, kế toán, hoặc trợ giúp pháp lý. Các hoạt động hỗ trợ kinh doanh tập thể như hình thành các liên minh kinh doanh, thúc đẩy lập ra hành lang kinh doanh, tiếp thị quy mô lớn, giảm giá khi có số lượng lớn, và quản lý mặt bằng tập thể cũng được khuyến khích. Bất kỳ hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nào có thể tăng thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp khu vực và thúc đẩy tăng trưởng của họ mà không trực tiếp trợ cấp chi phí cho họ đều hợp lệ để nhận hỗ trợ. Các tổ chức phi lợi nhuận dựa vào cộng đồng trong chương trình này nằm rải rác trên khắp các cơ quan chính quyền DC.

Cải tiến mặt tiền

Các dự án cải tiến mặt tiền tại các khu vực thương mại có thu nhập thấp và vừa của DC được thực hiện bởi các tổ chức phi chính phủ dựa trên cộng đồng. Các tổ chức này có những dịch vụ thiết kế và xây dựng giúp chủ doanh nghiệp hoặc chủ bất động sản trong suốt quy trình cải tiến mặt tiền.  Các chủ doanh nghiệp hoặc chủ bất động sản hội đủ điều kiện và nằm trong khu vực được nhắm tới sẽ nhận được các khoản trợ cấp khớp giá để sửa chữa tổng quát hoặc bảo trì; hoặc để gắn thêm cửa lớn nhỏ, treo thêm bảng hiệu, thiết bị nơi mặt tiền, mái che và đèn đóm.

Chính sách Nhà ở Công bằng

Chính sách Nhà ở Công bằng tạo cơ hội đồng đều và không phân biệt về gia cư, bảo đảm tuân thủ các luật lệ của liên bang và địa phương về cơ hội bình đẳng trong nhà ở bởi các tổ chức dựa vào cộng đồng, các nhà xây dựng nhà ở, và cá nhân nhận được tài trợ của DHCD. DHCD có những  lớp học cho cư dân – ví dụ cư dân thuộc diện di dân, người có khuyết tật, người già - để giải thích với họ về các quyền liên quan đến nhà ở thuộc đủ mọi mặt khi họ mướn hoặc mua nhà. Chương trình này có tài liệu và hướng dẫn tại chỗ giành cho các tổ chức phi chính phủ và khách hàng của họ.

Chương trình Đoạn 3

Đoạn 3 của bộ luật Gia cư năm 1968, thường được gọi chung là Đoạn 3, mang lại lợi ích cho các cư dân DC có thu nhập thấp hoặc rất thấp, vì nó mang lại cho cư dân thuộc diện này cơ hội tìm việc với các hãng xây dựng có làm việc với chính quyền DC trong nhiều dự án xây dựng. Đoạn 3 buộc các hãng xây dựng nhận được tài trợ của liên bang phải cố gắng tối đa để dạy nghề, thuê mướn các cư dân có thu nhập thấp hoặc rất thấp khi thực hiện các dự án được cấp kinh phí trong khu phố của các cư dân này. Các doanh nghiệp làm như vậy sẽ được đánh giá là Doanh nghiệp có Quan tâm và với đánh giá này, họ sẽ được chiếu cố trong việc thuê mướn, dạy nghề và ký hợp đồng.

Chương trình Tiếp thu và Phân bổ Bất động sản (PADD) – Chương trình này giúp ổn định các khu phố bằng cách giảm bớt số nhà không ai ở hoặc bỏ trống tại DC, biến các nhà này thành những cơ hội về nhà ở cho cư dân DC thuộc mọi mức thu nhập khác nhau. Chương trình được thực hiện bằng cách khuyến khích các chủ bất động sản hồi sinh và/hoặc cho người chiếm ngụ các bất động sản bỏ không của họ; tiếp thu các bất động sản bỏ không đã xuống cấp bằng cách điều đình hoặc mua rẻ lại hoặc giảm thuế cho các chủ bất động sản nào không còn muốn giữ lại hoặc không còn khả năng bảo trì tài sản của mình; bán lại các bất động sản này cho các cá nhân hoặc công ty muốn biến chúng thành những đơn vị gia cư biệt lập hoặc chung cư cao cấp theo giá thị trường. Các cá nhân hoặc công ty có thể thâu tóm các bất động sản này bằng cách đề xuất với chính quyền DC; tham gia xổ số của DHCD; hoặc tham gia các buổi đấu giá của DHCD.

Dịch vụ thông dịch:

Nếu quý vị có thắc mắc nào về các dịch vụ hoặc chương trình làm chủ hoặc tìm chỗ cư ngụ, các luật lệ về gia cư và condo, hoặc tài trợ phát triển, xin tiếp xúc với chúng tôi qua số (202) 442-7200. Khi quý vị đến nơi, chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp để quý vị có một thông dịch viên để chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị.

Địa chỉ liên lạc:

DC Department of Housing and Community Development
1800 Martin Luther King Jr. Ave. SE
Washington, DC 20020
202-442-7200
www.dhcd.dc.gov